Cégünk filozófiája, hogy a sikeres projektekhez elengedhetetlen a megfelelő szakértelemmel - motiváltsággal rendelkező emberi erőforrás biztosítása, és a megvalósításhoz szükséges technológiai feltételrendszer megteremtése mind az ügyfél-, mind pedig a beszállító oldalán.

Tapasztalt, előrelátó projektvezetés hiányában még a leghatékonyabb módszerek, a legkorszerűbb technológiák, a legfelkészültebb humánerőforrás sem garantálja a maximális eredményt, a projekt várt sikerét.

Cégünk által biztosított projektvezetés garantálja a felelősségvállalást, az operatív szintű menedzselést a projektötlettől egészen a projekt lezárásáig, a projekt teljes életciklusában, minden tevékenységi szakaszában.

Az alkalmazott projektvezetési módszertan alapján a projektjeinket ütemezzük, meghatározott élettartamra tervezzük. A projekt típusa szerint a leghatékonyabb szervezeti struktúrát alakítjuk ki. Definiáljuk a projekt tevékenységeit, tevékenységi köreit, ehhez rendeljük hozzá a legtapasztaltabb - legképzettebb erőforrásokat. Meghatározott feladat- és hatáskörrel, felelősséggel rendelkezik mindenki, aki a projektben kisebb- nagyobb feladatokat lát el.

A projektvezető felel a projekt céljának megvalósításáért, a folyamatok lebonyolításáért, a termékek előállításáért / leszállításáért / a tevékenységek- szolgáltatások elvégzéséért a megadott keretek között (határidők, pénzügyi keretek, ütemezés, erőforrás allokáció, együttműködés a projektszervezet megfelelő szintjeivel stb.).

Projektvezetőink részletes és naprakész terv alapján dolgoznak. A teljes projektciklus alatt követik a projekttervet, az ellenőrzési pontokat annak biztosítására, hogy a munkálatok a tervek szerint folyjanak.

Szakembereink felkészülten várják az informatikai projektek vezetését, menedzselését különböző szektorokban (állam- és közigazgatás; önkormányzat, egészségügy, oktatás, pénzügy, ipar).

A projektvezetést az alábbi folyamatok alapján valósítjuk meg:

I. fázis - Projekt ötlet, igény

 • Információgyűjtés, tájékozódás
 • Igények azonosítása és megfogalmazása
 • Megoldási lehetőségek vizsgálata (Módszerek, eszköz-, idő- és ráfordítások becslése, meghatározása)
 • Javaslatok

II. fázis - Projekt tervezése

 • Projektalapítás
 • Projekt részletes meghatározása
 • A projektszervezet kialakítása (Feladatkör, felelősség és hatáskör, tevékenységek, kommunikáció, erőforrások)
 • Tervezés (Folyamatok tevékenységek, minőség, ütemezés, erőforrások, kockázat, termékek, szolgáltatások)
 • Integrációs területek (felületek) meghatározása

III. fázis - Projekt megvalósítása

 • A projekt termékeinek előállítása, leszállítása, a szolgáltatások elvégzése
 • A kommunikáció működtetése
 • Minőségbiztosítás (monitoring és kontrolling)
 • Változáskezelés
 • A projektszervezet működtetése
 • Üzemeltetői és végfelhasználói oktatás menedzselése

IV. fázis - Projekt zárása

 • Projektdokumentáció
 • A projekt értékelése
 • Szakmai dokumentáció (Pl. Üzemeltetési kézikönyv) átadása
 • Fejlesztési lehetőségek meghatározása